Laipni lūgts topošais pieredzes ekspert

Sper pirmos soļus savu pārbaudījumu pārvarēšanā

Šī ir platforma jauniešiem, kur Tu:

– atradīsi jauniešu pieredzes stāstus, kā viņi ir pārvarējuši savas grūtības
– atradīsi informāciju, kur meklēt palīdzību un atbalstu no jauniešiem-pieredzes ekspertiem, savu grūtību pārvarēšanā

informatīvie materiāli

Virzieni ar kuriem varam Tev palīdzēt!

Es gribu tikt galā ar..

Personības/Identitātes grūtībām

Katram cilvēkam ir sava unikālā personība. Arī Tev. Ar personību tiek saprasts- daudzveidīgs īpašību kopums, kas raksturo konkrēto cilvēku un viņa atšķirības no citiem cilvēkiem.  Savas personības apzināšanos papildina pašvērtējums, paštēls ( kā es uztveru sevi), sevis salīdzināšana ar citiem, tieksme atrast atdarināšanas cienīgu paraugu un veidot sevi atbilstoši tam.  Jaunieša vecumā, kurā atrodies Tu,  izpaužas cilvēka identitātes meklējumi- tiekšanās atrast atbildi uz jautājumu: “Kas es esmu?” Veidojas “Es” tēls, kas no vienas puses ietver domas par savu ķermeni, savām psihiskajām un morālajām īpašībām u.t.t., bet no otras puses – sevis salīdzinājumu ar citiem.

Kā saprast, ka Tev ir radušās personības grūtības? Ja tev veidojas identitātes (kas es esmu?) apjukums, kas izpaužas Tavā nespējā izjust pašam sevi, nesapratne ,- kas es esmu, kāpēc es esmu, uzkrītoša un traucējoša “Es” izjūtas neskaidrība, savu vajadzību, mērķu u.c. neskaidrība, jēgas zudums,  tad Tev ir jāatzīst, ka personības grūtības ir Tava tēma.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Es gribu tikt galā ar..

Mācīšanās problēmām

Vai Tev bieži ir nācies saskarties ar to, ka nepatīk iet uz skolu un nepatīk mācīties, jo nesanāk sekot mācību norisei. Katram var būt atšķirīgi iemesli, kāpēc tā ir noticis- piemēram, skolā sarežģīti tiek izskaidrota mācību viela, kādu periodu ir bijusi zema motivācija mācīties, kam pateicoties mācības jau “ielaistas” un ir daudz nesekmīgas atzīmes vai arī nav vērtējuma, grūtības nosēdēt stundā, jo ir sarežgīti koncentrēties un domas klejo . Arī nelabvēlīgs mikroklimats klasē ( strīdi ar klases biedriem un/vai  skolotājiem) var būt par pamatu, kāpēc  Tev var rasties grūtības ar mācībām.

Es gribu tikt galā ar..

Mentālās veselības grūtībām / emocionālās veselības grūtībām

Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks apzinās savas spējas, var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba mentālā veselība dod gan labu iekšējo sajūtu par sevi un citiem, gan spēju viegli tikt galā ar problēmām, neveiksmēm un dzīves sliktajiem notikumiem.

Mentālās veselības grūtībām / emocionālās veselības grūtībām

Attiecību problēmas

Es gribu tikt galā ar..

Attiecību problēmām

Apmierinātību ar dzīvi būtiski ietekmē tas, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības ar citiem. Ja šajā jomā ir problēmas, Tu vari sajust sāpes, vilšanos, vainas sajūtu, atraidījumu vai vientulību. Grūtības savstarpējās attiecībās var atstāt spēcīgu iespaidu gan uz Tavu psihisko, gan uz Tavu fizisko veselību. Savstarpējo attiecību veidošanas grūtības var sasaistīt ar grūtībām saprasties un komunicēt: ar vienaudžiem, draugiem; vecākiem; kādu citu pieaugušo.

Es gribu tikt galā ar..

Atkarību

Tas, kā jaunieši tiek galā ar izaicinājumiem, kas rodas šajā dzīves laikā (konflikti, grūtības skolā vai ģimenē, stress u.c.), ir atkarīgs no viņu sociālajām un emocionālajām prasmēm, atbalsta. Atkarību izraisošu vielu lietošana jauniešu vidū turpina būt aktuāla problēma. Ja Tu sāc eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām, lai iederētos vai iegūt draugus, Tu esi neapzināti uzsācis potenciāli dzīvībai bīstamu ieradumu, kas var atstāt sekas visas Tavas dzīves garumā. 

Mentālās veselības grūtībām / emocionālās veselības grūtībām