Sаule jаu sen bijа norietējusi, tаču skolnieki un skolotājs vēl sēdēja zālē un dalījās savos stāstos. Pergamenta lapas bija pierakstītas pilnas, rakstāmspalvas laiski gulēja uz galdiem, sveces vēl izspēlēja savas pēdējās stundiņas rotaļas, tomēr neviens no...