Par mums

Kas ir pieredzes ekspertu kustība?

Definīcija un virziens

Nosaukums „pieredzes eksperti” ir aizgūts no ārvalstu iniciatīvas „lived experience experts”, kura būtība ir tajā, ka personas, kas veiksmīgi tikušas galā ar mentālām problēmām, sniedz atbalstu personām, kas piedzīvo līdzīgas problēmas un pārstāv šo personu intereses sociālās politikas līmenī.

dari 6 001-713

Resiliences centra līdzšinējās darbības rezultātā ir izveidojusies sociālajam riskam pakļauto jauniešu grupa, kas ir veiksmīgi tikuši galā ar savu diskriminācijas, atstumtības un citas dzīves situācijas pieredzi. Šie jaunieši ir piedzīvojuši gan uz neiecietību vērstas, gan aizskarošas situācijas, tāpēc projekta ietvaros ir gatavi dalīties ar savu pieredzes stāstu, kā arī sniegt atbalstu un iedrošināt citus jauniešus, kuri saskaras ar līdzīgām grūtībām.

Pieredzes ekspertu jauniešu grupa kopā satiekas vairākas reizes mēnesī, kuru laikā dalās pieredzes stāstos, diskutē, runā par iespējamiem diskriminācijas riskiem, kā arī par atbalsta sniegšanu un risinājumiem šajās situācijās. Jauniešiem tiek nodrošināts arī individuāls atbalsts, lai stiprinātu personīgo mentālo veselību un dotu iespēju reflektēt savu pieredzi.

Vizija

Pienemošāka sabiedriba, kur vertibas ir iecietiba un atbalsts.

Misija

 

Jauniešu video

 Jaunieši-pieredzes eksperti atspoguļo pieredzes eksperta būtību.

 

Dažādi ceļi, viens gala mērķis

Pieredzes ekspertu kustības mērķi

Atkarība

Pārvarēt vai samazināt atkarību ietekmi.

Attiecības

Palīdzēt citiem izkļūt no vardarbīgām attiecībām, izprast šādu attiecību veidošanās cēloņus.

Depresija

Atpazīt un pārvarēt depresiju.

 

Pašpārliecinātība

Skatīties uz sevi no pozitīvās puses, nevis dzīvot: dusmās, skumjās un nezināšanā.

Dzīves spēks

Palīdzēt atrast resursus, jauniešu problēmu risināšanā.

Virziens

Palīdzēt Tev iepazīt vai atrast sevi un realizēt savus mērķus.

Pieredzes ekspertu vērtības

 Atvērtība, dzīvesspēks, dzīves pieredze, sava dzīvesstāsta apzināšanās un savas pagātnes pieņemšana, vēlme palīdzēt, atgūšanās, pārmaiņas, laimīgs cilvēks, būt uz pareizā ceļa, pieņemšana, godīgums, beznosacījuma mīlestība.

JAUNIEŠU PĀRDOMAS

Kas pēc viņu domām ir pieredzes eksperts?

  • Cilvēks, kurš ir ticis galā ar grūtībām pagātnē un iepriekšējo pieredzi, ar to ir gatavs dalīties un sniegt palīdzību citiem.
  • Tie ir cilvēki, kuri pārvarēja savas grūtības un, izmantojot savu pieredzi, cenšas palīdzēt citiem.
  • Pieredzes eksperts ir jebkurš cilvēks, kuram ir pieredze noteiktajā dzīves situācijā, ar ko viņš var dalīties, palīdzēt. Šī situācija ir viņu izmainījusi padarot spēcīgāku.
  • Sniegt palīdzību, atbalstu; padalīties ar savu pieredzi.
  • Pieredzes eksperts ir cilvēks, kurš ticis pāri kādam grūtam dzīves posmam un novērtē gūto pieredzi, guvis pieredzi/mācību un dalās ar citiem cilvēkiem par to un lietām, kas viņu ir mainījušas.
  • Atbalsts, sarunu biedrs, uzticamības persona, plecs uz kuru paraudāt un kādam var kļūt par draugu.