Open Cafe diskusijas Aucē kopsavilkums

Resiliences Centrs

Kopsavilkums ir veidots, apkopojot galvenās idejas par jauniešu iespējām un ierobežojumiem viņu pilsētā.

Stiprās puses šobrīdVājās puses šobrīd
Zaļa vide Drošība, jo viss pazīstams, bet tajā pat laikā garlaicīgi. Draugi (daži)  Maz jaunieši un maz draugi Tu nevari būt tas, kas esi, jo visiem jau ir priekšstats par tevi (dalībniekiem ir pārliecība, ka apkārtejiem ir izveidojies negatīvs priekšstats). Cilveki cenšas būt atbilstoši standartam. Nav brīvā laika pavadīšanas iespējas. Nav cilveki, kuriem pa īstam varētu uzticēties. Skolā konflikti ar skolotājiem. Bulings skolā, reizēm arī ārpus skolas vides. Daudz alkohola jauniešu vidū.  
Iespējas nākotnēDraudi nākotnē
Iespējams, ir jauniešu organizācijas, ar kuram kopīgi var kaut ko uzsākt (pašiem jauniešiem trūkst informācijas, bet zina, ka citas pilsētās tādas ir). Ik pa laikam braucam uz Rīgu (satiksme), kur var satikt jaunus draugus. Brīvība (no skolas prasībām, vecāku un citu pieaugušo gaidām). Pārgājiens (ar dažiem draugiem, ar kuriem varētu pārrunāt svarīgās lietas). Ierosināt skolā tikšanos ar speciālistiem (to omu pārstāvjiem, kuri pieņem lēmumus, kas ietekmē jauniešu dzīvi).Uzsākot jaunas lietas, tu kļūsti atšķirīgs no pārējiem. Ir bail būt atstumtam, ja sāc ar kaut ko izcelties. Uzticēšanās – lai kaut ko kopīgi darītu, ir jāuzticas, bet tad ir bail, ka uzticēšanās tiks pievilta. Nākotnes neskaidrība – ir bijušas idejas, ko gribētu sasniegt nākotnē, bet nav konkrēti soļi kā līdz tam tikt.

Dēļ nelielā dalībnieku skaita kopsavilkums atspoguļo tikai dažu jauniešu viedokli. Sadarbības partneri, ar kuriem tika īstenots aktivitāte skaidro, ka šajā diskusijā pieminētās bailes būs atšķirīgām ir galvenais iemesls, kāpēc ir bijušas grūtības piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu. Lielāka atsaucība ir pasakumiem, kuri jau ir zināmi vai kuros ir iespējama pasīva loma. Diskusijas liek iesaistīties, paust viedokli, ko jaunieši labprātāk dara indviduāli. Par cik vajadzība iederēties un bailes būs izstumtam ir tik dominējošas, ir augsts risks, ka jaunieši izvēlas noklusēt savas vajadzības, savu identitāti, ka arī savas ieceres, vai arī tās tiek īstenotas destruktīvā veidā. Ja salīdzina ar Rīgā dzīvojošiem jauniešiem, šī nianse būtiski atšķiras.

Dalībniekiem visvieglāk ir identificēt vajās puses šobrīd, visgrūtak šī brīža stiprās puses. Kopumā dominē kritiska attieksme pret pilsētu un apkārtejo sabiedrību. Dalībnieki atzīst, ka faktiski līdz šim neviens šādi viņu viedokli nav jautājis un nav bijusi iespēja pārrunāt ikdienas grūtības iekļauties sabiedrībā.

Autors

Resiliences Centrs

Citi raksti