Kuldīgas konference: Meklē, bet NEATradi.

Resiliences Centrs

Ieskats no pieredzes ekspertu dalības diskusijā “ Iekļaujoša sabiedrība” 24.maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Aicinām katru jaunieti līdzdarboties, lai radītu jaunus priekšlikumus, iniciatīvas, risinājumus un padarītu mūsu kopīgo dzīvestelpu labāku bez aizspriedumiem un diskriminācijas. Diskusijā vienojāmies par vērtīgu ierosinājumu- ieviest katrā skolā stundu, kurā jauniešiem stāsta par mentālo veselību, cilvēka emocijām, saskarsmi, lai jaunietim būtu iespēja labāk iepazīt sevi un lai viņš saprastu, kas ar viņu notiek.

Autors

Resiliences Centrs

Citi raksti