par projektu

Open Cafe diskusijas Aucē kopsavilkums

Kopsavilkums ir veidots, apkopojot galvenās idejas par jauniešu iespējām un ierobežojumiem viņu pilsētā. Stiprās puses šobrīdVājās puses šobrīdZaļa vide Drošība, jo viss pazīstams, bet tajā pat laikā garlaicīgi. Draugi (daži)  Maz jaunieši un maz draugi Tu nevari...

Resiliences mentoru apmācību noslēgšanās

Liels prieks un skumjas vienlaicīgi, jo resiliences mentoru apmācības ir noslēgušās. Esam ieguvuši foršus kolēģus, kuri ir gatavi savā darba vidē attīstīt resiliences pieeju. Iespēja turpināt sadarbību - Resiliences mentoru sadarbības tīklā. Noslēguma nodarbībā tika...

Kā attīstīt ielu jaunatnes darbu?

Biedrība “”Resiliences Centrs” kopš 209. gada Rīgas pilsēta ir attīstījusi ielu jaunatnes darbu. Un tieši sarunas ar ielu jauniešiem ir palīdzējušas ieraudzīt virkni situācijas, kurās jaunieši piedzīvo diskriminējošu un neiecietīgu attieksmi. Diez vai ir iespējams...

Kāpēc jaunieši atrodas uz ielas?

Ir jāņem vērā, ka jauniešu atrašanās uz ielas ir rezultāts virknei notikumu un problēmām jau pirms tam. Un reizēm nonākšana uz ielas var būt labākais risinājums, kas nu jaunietim ir iespējams. Piemēram, ja mājās jauniete piedzīvo seksuālu vardarbību, tad iela ir...

Ko domājam, sakot “ielu jaunieši”?

Sarunās ar dažādu jomu speciālistiem ik pa laikam parādās šaubas par to, vai lietojot vienus un tos pasus vārdus, tiešām arī domājam vienu un to pašu. Iela - ierasts ikdienas vārds, kas parasti nozīmē vietu, pa kuru pārvietojas transports, tomēr jaunatnes darbā ar...

Mākslā balstīta pieeja sociālā darba pētījumos.

PhotoVoice metodes piemērs Māksla var ļaut ievērot kāda sociāla fenomena citādi nepamanītas nianses un piedāvāt jaunu skata punktu. Gan pedagoģiskais darbs ar sociālā darba studentiem, gan sociālā darba prakse ar jauniešiem ar uzvedības traucējumiem ir mani mudinājusi...