PhotoVoice metodes piemērs Māksla var ļaut ievērot kāda sociāla fenomena citādi nepamanītas nianses un piedāvāt jaunu skata punktu. Gan pedagoģiskais darbs ar sociālā darba studentiem, gan sociālā darba prakse ar jauniešiem ar uzvedības traucējumiem ir mani mudinājusi...