Metodes pašizziņai

PhotoVoice metode

PhotoVoice ir spēcīga pašizpausmes metode, kas apvieno fotogrāfiju ar domu ekspresiju. Tā
plaši tiek izmantota izglītības, psiholoģijas un kopienas sadarbības jomās. Iespēja radīt
fotogrāfiju ar tās aprakstu ļauj sev un otram cilvēkam veidot dziļāku izpratni par kādu
aktuālu problēmtēmu sabiedrībā- diskrimināciju, vides ekoloģiju, sadarbību, stereotipiem
sabiedrībā, šķēršļiem un tml. Fotogrāfijas tēlu valodā ir iespēja ieraudzīt tēmas metaforiskās
nianses, tā dod iespēju paust savu viedokli veicinot jauna skatījuma rašanos. PhotoVoice
metodes pamatā ir fotogrāfijas radīšana un klātesošs bildes teksts, kas ietver sevī vēstījumu
par bildes ideju, jēgu un nozīmi.

Kā tu to vari darīt?
1. Izvēlies tēmu vai radi tēmu fotografējot!
2. Izveido vairākas bildes un atlasi būtiskākās, kas ietver tēmas vēstījumu.
3. Veido izvēlētajām fotogrāfijām īsu aprakstu.

“PhotoVoice ir virziens, kurā es gribētu vairāk darboties. Piedaloties PhotoVoice darbnīcās
esmu ļoti daudz iemācījusies. Piemēram, kā veidot kadrus un brīžiem arī kā dziļāk domāt,
tas ir kā redzēt no dažādiem skatu punktiem dziļāk un kaut ko jaunu”, tā pieredzi PhotoVoice
darbnīcās raksturo pieredzes eksperte Daša.

Ar PhotoVoice metodi ir veiksmīgi darboties grupā, jo grupā ir plašas iespējas
izanalizēt un pārrunāt aktuālās tēmas, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un grupas
dalībnieku refleksiju. Piemēram, darbojoties grupā ar PhotoVoice metodi ir iespēja
katru nodarbību izgaismot savu tēmu.